TR | EN
Amacımız

 Ø Toplum aile ve birey sağlığını korumada ya da hastalık durumunda, sağlı Ø Toplum aile ve birey sağlığını korumada ya da hastalık durumunda, sağlığın korunması ve yeniden kazanılmasında araştırma yapabilen,

Ø  Araştırma sonuçlarını sağlığın korunması ve geliştirilmesi noktasında paylaşabilen,

Ø  Toplum aile ve birey sağlığını koruma ve hastalık durumunda sağlığın korunması ve yeniden kazanılmasında eğitim yapabilen, eğitimin sürekliliğinin sağlanmasına yönelik ekip işbirliğine inanan,

Ø  Toplum aile ve birey sağlığını koruma ve hastalık durumunda sağlığın korunması ve yeniden kazanılmasında bireylere danışmanlık edebilen,

Ø  Yükseköğretim sistemi içersinde Avrupa Birliği normlarına uygun; eleştirel düşünme sürecini kullanarak ve kanıta dayalı olarak bakım planlayabilen yürütebilen,

Ø  Toplum aile ve birey sağlığını koruma ve hastalık durumunda sağlığın korunması ve yeniden kazanılmasında etkili iletişim kurabilen,

Ø  Bakımda bütüncül yaklaşımı kullanabilen, mesleğin gelişimine katkıda bulanabilen,

Ø  Hemşirelik uygulamalarında yasal ve etik ilkeleri esas alabilen

Ø Hasta haklarının savunucusu olma noktasında hasta ve ailelere bakıma yönelik her türlü bilgiyi paylaşabilen, hastalık sürecinde bireylerin iyileşmesinde gerekli bilgi ve beceriyi paylaşan

Ø Sağlığın korunmasında ve hastalıkların tedavisinde aileye bütüncül ve hümanist değerler doğrultusunda bakım verebilen lisans düzeyinde profesyonel hemşire olarak yetiştirilmelerini sağlamaktırğın korunması ve yeniden kazanılmasında araştırma yapabilen,

Ø  Araştırma sonuçlarını sağlığın korunması ve geliştirilmesi noktasında paylaşabilen,

Ø  Toplum aile ve birey sağlığını koruma ve hastalık durumunda sağlığın korunması ve yeniden kazanılmasında eğitim yapabilen, eğitimin sürekliliğinin sağlanmasına yönelik ekip işbirliğine inanan,

Ø  Toplum aile ve birey sağlığını koruma ve hastalık durumunda sağlığın korunması ve yeniden kazanılmasında bireylere danışmanlık edebilen,

Ø  Yükseköğretim sistemi içersinde Avrupa Birliği normlarına uygun; eleştirel düşünme sürecini kullanarak ve kanıta dayalı olarak bakım planlayabilen yürütebilen,

Ø  Toplum aile ve birey sağlığını koruma ve hastalık durumunda sağlığın korunması ve yeniden kazanılmasında etkili iletişim kurabilen,

Ø  Bakımda bütüncül yaklaşımı kullanabilen, mesleğin gelişimine katkıda bulanabilen,

Ø  Hemşirelik uygulamalarında yasal ve etik ilkeleri esas alabilen

Ø Hasta haklarının savunucusu olma noktasında hasta ve ailelere bakıma yönelik her türlü bilgiyi paylaşabilen, hastalık sürecinde bireylerin iyileşmesinde gerekli bilgi ve beceriyi paylaşan

Ø Sağlığın korunmasında ve hastalıkların tedavisinde aileye bütüncül ve hümanist değerler doğrultusunda bakım verebilen lisans düzeyinde profesyonel hemşire olarak yetiştirilmelerini sağlamaktır