TR | EN
19.ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ

Etkinlik Tarihi: 15 Kasım 2023 10:34

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tarafından, 26-28 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan 8. Uluslararası 19. Ulusal Hemşirelik Kongresinin bilimsel programında, yer alması önerilen konferans ,panel, konu ve konuşmacı isimlerinin 24 Kasım 2023 tarihine kadar EBYS üzerinden Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanlığına gönderilmesi gerekmektedir.